Obowiązek szkolny

Obowiązek szkolny

Oświadczenie o realizacji obowiązku szkolnego oraz rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci przebywających za granicą

Bardzo proszę o przesyłanie wypełnionych oświadczeń o spełnianiu rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego dziecka zameldowanego w obwodzie Szkoły Podstawowej w Niemcach, a mieszkającego i chodzącego do szkoły za granicą i przesłanie na adres:

 

Szkoła Podstawowa w Niemcach
ul. Szkolna 23
21-025 Niemce


Przypominamy, że zgodnie z art. 31 i 33 oraz art. 35, 40, 41 i 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowiązkowi szkolnemu, są obowiązani do informowania dyrektora danej szkoły o jego realizacji w terminie do dnia 30 września każdego roku, do momentu ustania w.w. obowiązku.

Wzór_oświadczenia_do_pobrania.pdf

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Marty z Budnych Łosiowej w Niemcach
    ul. Szkolna 23
    21-025 Niemce


  • 817561594
    817561728

Galeria zdjęć