Maj-sierpień Dodatkowe dni wolne Regulamin realizacji projektów

Co nas czeka

Maj-sierpień

Co nas czeka w roku szkolnym 2017/2018 (V-VIII)

 

 

 

DATA

RODZAJ DZIAŁANIA

ODPOWIEDZIALNI

1.

10.05-19.08.2018 r.

Rekrutacja uzupełniająca uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Niemcach- uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły

Dyrekcja szkoły

2.

7-8 czerwca 2018 r.

Klasyfikacje uczniów w SP i GIM              wg. oddzielnego harmonogramu

Dyrekcja szkoły

3.

8 czerwca 2018 r.

XXV PUCHAR WÓJTA GMINY NIEMCE CZWÓRBÓJ LEKKOATLETYCZNY

Wicedyrektor Jadwiga Łucka-Drozd

4.

8 czerwca 2018 r.

Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „Trójkąt – 2018” kl. III SP

Wicedyrektor Jadwiga Łucka-Drozd

5.

9 czerwca 2018 r.

Wybór OSOBOWOŚCI Szkoły w Niemcach

Pani Beata Gajuś

6.

9 czerwca 2018 r.

Posiedzenie Szkolnej Komisji ds. Stypendium Wójta Gminy Niemce

Wicedyrektor Barbara Józefacka

7.

9 czerwca 2018 r.

Bal Gimnazjalny

Dyrekcja szkoły

Rodzice uczniów kl. III GIM

8.

11 czerwca 2018 r.

Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna:

Zaopiniowanie wniosków na stypendia Wójta Gminy Niemce

Dyrekcja szkoły

9.

12-13-14 czerwca 2018 r.

Biwak klasy IIIC GIM: Pojezierze Łęczyńsko- Włodawskie

Pani Elżbieta Kotelba

10.

13 czerwca 2018 r.

Złożenie wniosków na stypendia Wójta Gminy Niemce do godz. 15 00

Wicedyrektor Barbara Józefacka

11.

14 czerwca 2018 r.

Udział w projekcie edukacyjnym „Pomagam z Natury” w ramach promocji szkoły i Gminy Niemce- Zwierzyniec

Pan Marek Gruda

Pani Katarzyna Iwańczuk 

Pan Dominik Pytka

Pani Olga Skrzypczak- Kowalczyk

Pani Anna Wójcik

12.

14 czerwca 2018 r.

Wyjazd klas trzecich GIM do Muzeum Martyrologii na Majdanku

Pan Mirosław Choina

Wychowawcy klas trzecich GIM

13.

20 czerwca 2018 r.

Wycieczka klas pierwszych SP do „Magicznych Ogrodów” w Trzciance

Pani Elżbieta Bartosik

14.

20 czerwca 2018 r.

"Gminne Święto Najlepszych" dla GIM             w SP Niemce g. 9 00 i dla SP w ZPO Ciecierzyn 12 00

Dyrekcja szkoły

15.

22 czerwca 2018

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Dyrekcja szkoły

16.

28 czerwca 2018 r.

Plenarna Rada Pedagogiczna

Dyrekcja szkoły

17.

28 sierpnia 2018 r.

Rada Pedagogiczna

Dyrekcja szkoły

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Niemcach
    ul. Szkolna 23
    21-025 Niemce


  • 817561594
    817561728

Galeria zdjęć