LUBELAK

Założenia projektu

Lubelak tropi słowa

 

 „Lubelak tropi słowa” to nazwa projektu dofinansowanego przez Narodowe Centrum  Kultury w  ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych”.

Ma on na celu podniesienie  kompetencji językowych w zakresie regionalizmów i językoznawstwa  ogólnego. Projekt firmowany jest przez lubelską Fundację 5Medium .

Efektem będzie gra miejska przygotowana przez uczestników  projektu, w której zostaną wykorzystane m.in. lubelskie regionalizmy.

Uczniowie wezmą udział w następujących warsztatach:

 

1) warsztat językoznawczy – obejmuje zabawę językową z wyszukiwaniem

słownictwa typowego dla Lublina i regionu (np. Lubelak, trajtek,

brejdak)  i zestawienie go z normatywnymi formami używanymi w

pozostałych regionach Polski. Na warsztacie zostanie także zwrócona

uwaga na zapożyczenia językowe (np. bajgle, cebularz, sara) oraz na

współczesne słownictwo młodzieży. Stworzony w ten sposób słownik

posłuży  do przygotowania gry miejskiej.

 

2)  warsztat z wykorzystywania nowych mediów –poświęcony

będzie sposobom promocji działań kulturalnych w social media, a także

wykorzystywania nowych mediów w grze miejskiej.

 

3) warsztat tworzenia gier miejskich – na warsztatach uczestnicy poznają

specyfikę tworzenia gier miejskich, przygotują zasady, scenariusz gry na

bazie słownika opracowanego na warsztatach.

 

Na warsztatach powstanie gra miejska, której finał (z nagrodami)

odbędzie się w przestrzeni miejskiej.

 

Czas trwania projektu : maj-czerwiec 2017

 

Uczestnicy: uczniowie klasy IA Gimnazjum nr 1 w Niemcach

 

Kierownikiem projektu jest p. Anna Barton z Fundacji 5Medium

Szkolny koordynator projektu: p. Agnieszka Boguta

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Marty z Budnych Łosiowej w Niemcach
    ul. Szkolna 23
    21-025 Niemce


  • 817561594
    817561728

Galeria zdjęć