Regulamin Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej IV Gminne Prezentacje Teatralne 2018 V Gminny Konkurs Ortograficzny VIII Diecezjalny Przegląd Jasełek i Grup Kolędniczych VI Konkurs Diecezjalny na Szopkę Bożonarodzeniową Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej

Regulaminy konkursów

Regulamin Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej

Regulamin XIII Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej

„W hołdzie Świętemu Janowi Pawłowi II”

dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

 

 

1. Organizatorzy konkursu:

      Szkoła Podstawowa w Niemcach  (osoba odpowiedzialna:  Anna Zgierska – nauczyciel języka polskiego)

Gminna Biblioteka Publiczna w Niemcach

   2. Patronat:

Gminna Biblioteka Publiczna w Niemcach.

 

3. Data i miejsce konkursu

Konkurs odbędzie się 18.05.2018 r. w Szkole Podstawowej  w Niemcach (ul. Szkolna 23). Rozpoczęcie o godzinie 9.30.

 

4. Cele konkursu:

     - uczczenie Świętego Jana Pawła II,

           - popularyzacja twórczości Papieża,

           - kształtowanie potrzeb estetycznych i wrażliwości na piękno słowa poetyckiego,

           - zachęcenie młodzieży do ujawniania uzdolnień na polu recytacji,

           - integracja młodzieży różnych szkół,

           - współpraca różnych placówek kulturalno - oświatowych.

 

5. Zasady uczestnictwa:

- w konkursie recytatorskim  każdą szkołę może reprezentować pięciu uczniów,

- w zależności od ilości zgłoszonych szkół, konkurs może być podzielony na dwie kategorie: szkoła gimnazjalna i ponadgimnazjalna,

- uczestnicy  przygotowują recytację dwóch utworów (wiersz lub fragment prozy): jeden Jana Pawła II (Karola Wojtyły) i jeden tekst o tematyce religijnej dowolnego poety,

- czas recytacji nie może przekroczyć 5 min.,

- zgłoszenia należy przesłać do 27. 04. 2018 r. (listownie lub faxem ,  wypełniając odrębny formularz dla każdego uczestnika) pod adresem:

 

Szkoła Podstawowa w Niemcach

ul. Szkolna 23

21-025 Niemce         
tel. (081) 756 15 94; fax 740 24

 

 

 

6. Kryteria oceny i nagrody:

Oceny dokonuje jury powołane przez organizatorów konkursu, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

 • dobór repertuaru,
 • płynność wypowiedzi (opanowanie tekstu na pamięć, rozumienie wygłoszonego tekstu, swoboda wypowiedzi)
 • wyrazistość wypowiedzi (poprawność w zakresie artykulacji, przestrzeganie zasad akcentowania, dykcja)
 • ogólny wyraz artystyczny (własna interpretacja).

 

Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy, a laureaci nagrody książkowe przygotowane przez GBP
w Niemcach.

 

Zapraszamy do udziału w konkursie!

 

 

 

 

 

Karta  z g ł o s z e n i a

 

na XIII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski  Poezji Religijnej

„W hołdzie Świętemu Janowi Pawłowi II”

 

Wykonawca: imię,  nazwisko , wiek ………………………………………………....................................................

Repertuar:

 1. …………………………………………….............................................
 2. …………………………………………….............................................

 

Nazwa i adres szkoły: …………………………………………………………………………...............

Imię i nazwisko osoby przygotowującej recytatora: ………………………………………………........................................................

 

 

..................................................

Podpis opiekuna

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Niemcach
  ul. Szkolna 23
  21-025 Niemce


 • 817561594
  817561728

Galeria zdjęć