Zarządzenie nr 29/2018 V Gminny Konkurs Poezji Patriotycznej Szkolny Konkurs Literacki

Regulaminy konkursów

Zarządzenie nr 29/2018

ZARZĄDZENIE NR 29/2018

 

DYREKTORA SZKOŁYPODSTAWOWEJ IM. MARTY Z BUDNYCH ŁOSIOWEJ W NIEMCACH

Z DNIA 2 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU

 

w sprawie: 

 1. Powołania szkolnych komisji odpowiedzialnych za opracowanie arkuszy konkursowych, kryteriów oceniania i oceny zadań uczniów.
 2. Powołania szkolnych komisji przeprowadzających eliminacje konkursowe.
 3. Powołania  szkolnych komisji oceniających arkusze  konkursowe.

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000 i 1290) z późn. zm. oraz Zarządzenia nr 60 Lubelskiego Kuratora Oświaty  z dnia 27 września 2018 roku dotyczącego „Regulaminu konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i klas gimnazjalnych województwa lubelskiego w roku szkolnym 2018/2019” zarządza się, co następuje;

§1

                Powołuję Komisje odpowiedzialne za opracowanie arkuszy konkursowych, kryteriów oceniania i oceny zadań uczniów w następującym składzie:

 1. Konkurs polonistyczny szkoła podstawowa i gimnazjum:
  przewodnicząca – Mariola Sidor

członkowie:    Marzena Włodarczyk

Anna Zgierska

Karolina Raczyńska

Ilona Kichtiak

 1. Konkurs matematyczny szkoła podstawowa i gimnazjum:
  przewodnicząca – Marzena Kowal – Dolińska
  członkowie:   Anna Zamecka
                         Anna Ejnik
                         Elżbieta Kotelba
                         Jolanta Nowak - Urbaś
 2. Konkurs język angielski, język niemiecki szkoła podstawowa i gimnazjum:
  przewodnicząca – Małgorzata Mytyk
  członkowie:    Emilia Rogala
                          Katarzyna Iwańczuk
                          Ewa Korzeniowska
                          Wojciech Waśkowicz
 3. Konkurs fizyczny, chemiczny, biologiczny, geograficzny szkoła podstawowa i gimnazjum:
  przewodnicząca – Urszula Głuszak
  członkowie:   Marek Gruda
                         Danuta Dziedzic
                         Jagoda Laskowska
                         Joanna Trocka
 4. Konkurs historyczny szkoła podstawowa i gimnazjum:
  przewodniczący – Mirosław Choina
  członkowie:    Marta Stefaniak
                          Jerzy Czubacki

§2

            Powołuję komisje odpowiedzialne za przeprowadzenie eliminacji konkursowych w następującym składzie:

 1. Konkurs polonistyczny; Konkurs języka niemieckiego szkoła podstawowa i gimnazjum:

 Przewodnicząca – Krystyna Szłapa

Członek:                 Grażyna Michalska

 

 1. Konkurs biologiczny szkoła podstawowa i gimnazjum:

 Przewodnicząca – Liliana Dudzikowska

Członek:                  Iwona Lato

 

 1. Konkurs chemiczny, Konkurs fizyczny szkoła podstawowa i gimnazjum: Przewodnicząca –  Olga Skrzypczak -Kowalczyk

Członek:                  Anna Nosal

 

 1. Konkurs języka angielskiego gimnazjum:

Przewodnicząca – Krystyna Szłapa

Członek:                Krzysztof Barszcz

 

 1. Konkurs języka angielskiego szkoła podstawowa:

Przewodnicząca – Barbara Przeździecka-Tarnas

Członek:                Barbara Roziewicz

                              Marzena Kowal-Dolińska

 

 1. Konkurs matematyczny szkoła podstawowa:

Przewodniczący –   Marek Gromaszek

Członek:                   Karolina Raczyńska

                                

 1. Konkurs matematyczny gimnazjum:

Przewodniczący – Liliana Dudzikowska

Członek:                Marzena Włodarczyk

§3

Powołuję komisje odpowiedzialne za ocenę arkuszy konkursowych w następującym składzie:

 1. Konkurs polonistyczny; Konkurs języka niemieckiego szkoła podstawowa

i gimnazjum:

 Przewodnicząca – Mariola Sidor

Członkowie:            Anna Zgierska      

                                Marzena Włodarczyk

                                Karolina Raczyńska

                                Ilona Kichtiak

                                Emilia Rogala

 

 1. Konkurs biologiczny szkoła podstawowa i gimnazjum:

 Przewodnicząca – Urszula Głuszak

 Członkowie:           Jagoda Laskowska

                                Gruda Marek

 

 1. Konkurs chemiczny, konkurs fizyczny szkoła podstawowa i gimnazjum:

 Przewodnicząca – Joanna Trocka

 Członkowie:           Jagoda Laskowska

                                Danuta Dziedzic

 

 1. Konkurs języka angielskiego szkoła podstawowa i gimnazjum:

 Przewodnicząca –   Małgorzata Mytyk

 Członkowie:            Ewa Korzeniowska

                                 Katarzyna Iwańczuk

                                 Wojciech Waśkowicz

 

 1. Konkurs matematyczny gimnazjum:

 Przewodnicząca – Elżbieta Kotelba

 Członkowie:           Jolanta Nowak- Urbaś

                                Anna Zamecka

 1. Konkurs matematyczny szkoła podstawowa:

 Przewodnicząca – Marzena Kowal-Dolińska

 Członkowie:           Anna Ejnik

                                Anna Zamecka

§4

Dokumentami stanowiącymi podstawę pracy komisji są:

 1. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 60 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 września 2018 roku „Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i klas gimnazjalnych województwa lubelskiego w roku szkolnym 2018/2019”.
 2. Terminarz  eliminacji konkursów organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2018/2019  dla uczniów szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i gimnazjów.
 3. Wzory dokumentów: https://www.lscdn.pl/pl/konkursy-przedmiotowe/9553,Konkursy-przedmiotowe-w-roku-szkolnym-20182019.html
 4. Zarządzenie nr  56 /2018 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 września 2018 roku w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i uczniów gimnazjów oraz klas gimnazjalnych województwa lubelskiego  w roku szkolnym 2018/2019
 5. Zarządzenie nr  59 /2018 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 56 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 września 2018 roku w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i uczniów gimnazjów oraz klas gimnazjalnych województwa lubelskiego  w roku szkolnym 2018/2019.

 

§ 5

Ustala się następujące zadania komisji:

- Opracowanie arkuszy konkursowych, kryteriów oceniania i oceny zadań uczniów,

- Przeprowadzenie eliminacji pierwszego etapu (szkolnego),

- Przeprowadzenie eliminacji drugiego etapu,

- Ocena prac konkursowych pierwszego etapu,

 

§ 4

Za organizację i przebieg eliminacji pierwszego i drugiego etapu konkursów przedmiotowych odpowiedzialni są właściwi wicedyrektorzy zgodnie z §2,§3,§5,§6 i §7 „Regulaminu konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i klas gimnazjalnych województwa lubelskiego w roku szkolnym 2018/2019”:

- gimnazjum: wicedyrektor Beata Gajuś,

- szkoła podstawowa: wicedyrektor Barbara Józefacka,

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 października 2018 r. 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Marty z Budnych Łosiowej w Niemcach
  ul. Szkolna 23
  21-025 Niemce


 • 817561594
  817561728

Galeria zdjęć