Start Aktualności Konkursy Oferta Jubileusz Kalendarium Prasa o nas Ex libris Gazetka Czytelmaniak Dobry adres Prezentacja multimedialna - spotkania biblioteczne Rozwijanie czytelnictwa Barwy ojczyste-spotkania z książką w klasie 3a

Biblioteka

Kalendarium

 

Kalendarium
 

1946 - pierwszy wpis w księdze inwentarzowej biblioteki szkolnej

1966 - sala lekcyjna pierwszym stałym pomieszczeniem dla biblioteki

1973 - stanowisko bibliotekarza obejmuje p. Agnieszka Tomasiewicz, pierwszy pracownik z pełnymi kwalifikacjami do pracy w bibliotece

ok. 1980 - biblioteka przenosi się do pomieszczenia, które zajmuje obecnie

1994 - pierwsza informacja prasowa o naszej bibliotece opublikowana w Bibliotece w Szkole 1994 nr 4

1994 - rozpoczyna się prowadzenie kronik bibliotecznych

1995 - wyodrębnienie miniczytelni (likwidacja magazynu)

1996 - otwarcie samodzielnej czytelni

1998 - początek ery komputerowej w bibliotece, zamknięcie katalogu kartkowego

2000 - nowa kategoria czytelników w bibliotece - gimnazjaliści

2001 - promocja Poetyckiej Księgi Imion

2002 - drugi komputer w bibliotece

2002 - rozpoczęcie komputerowego wypożyczania książek, Internet w bibliotece

2004 - pionierskie obchody Tygodnia Bibliotek

2004 - nowe okna w bibliotece

2005/2006 - obchody 60-lecia istnienia biblioteki

2006 - całkowita modernizacja czytelni, w tym wymiana mebli

2006 - powstaje Multimedialne Centrum Informacji

2006 - w drodze konkursu zostaje wyłoniony znak własnościowy biblioteki - ex libris

2006 - ukazuje się pierwszy numer pisemka Czytelmaniak

2007- kolejny krok w komputeryzacji biblioteki: modyfikacja oprogramowania sieciowego, instalacja programu MOL OPTIVUM, konwersja danych

2007- udział w I Krajowej Konferencji Nauczycieli Bibliotekarzy

2008- udział w ogólnopolskim konkursie „Projekty edukacyjne w bibliotekach pedagogicznych i bibliotekach szkolnych- ICIM”

2008- wymiana starych komputerów w MCI na nowe modele, płaskie monitory, oprogramowanie Windows Vista Business

 2009- wystąpienie na XII Ogólnopolskim Forum Towarzystwa  Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich z prezentacją „Spotkania autorskie  przykładem działań twórczych bibliotek- szkolnych centrów informacji”

2010- cykl działań biblioteki w Roku  Chopinowskim

2010- po latach starań podłączenie telefonu do biblioteki (kwiecień)

2010- udział w IV  Ogólnopolskiej Konferencji Nauczycieli Bibliotekarzy Szkolnych

2010- wrzesień-  metamorfoza biblioteki (wymiana grzejników, wykładziny podłogowej, mebli w wypożyczalni, firanek)

2010- październik-  wymiana kilkuletnich komputerów na nowe, z płaskimi monitorami  

 

2011- maj- instalacja poetycka, uczestnictwo w projekcie "Lublin- Miasto Poezji" 

2011- sierpień- wymiana wiekowych drzwi na nowe, eleganckie

 2013- styczeń- instalacja projektora multimedialnego i ekranu (w czytelni)

2013- styczeń- promocja książki Phila Bosmansa "Żyć każdym dniem..."

2013 - czerwiec - biblioteka ponownie pozbawiona łączności telefonicznej

2013 - wrzesień - redukcja obsady biblioteki do dwóch etatów

2014- październikwystąpienie na  temat  Czy tylko internet? Twórcze sposoby na promocję biblioteki  pt. Dobry adres- Biblioteka Zespołu Szkół w Niemcach podczas II Krajowej Konferencji Bibliotekarzy Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych  w Lublinie.

2015- grudzień- Prelekcja dla rodziców uczniów SP nr 3 w Lublinie pt. "O potrzebie czytania dzieciom".

2015-październik-grudzień-projekt "Książki naszych marzeń".

2016-10 czerwca-ogólnopolska akcja "Jak nie czytam jak czytam".

2016- październik- zmiana oświetlenia na właściwe (dotyczy wypożyczalni i czytelni)

2017- styczeń- nowy etap w historii biblioteki- brak codziennej prasy

2017- 6-24 lutego- skontrum

2017- marzec-wymiana starych  komputerów (tj. komputera głównego w wypożyczalni i trzech w czytelni), na nowe modele.

2017- marzec- zmiana programu komputerowego, z MOL OPTIVUM  na MOL NET+ (działamy w chmurze)

2017 wrzesień - publikacja art. "Czytać każdy może" w elektronicznym czasopiśmie "Wiedza i Pasja"

2018 maj - rozpoczęcie projektu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

2018 czerwiec - wymiana drugiego komputera w wypożyczalni

2018 lipiec- malowanie wnętrza biblioteki, zmiana kolorystyki na Sekretne spojrzenie

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Marty z Budnych Łosiowej w Niemcach
    ul. Szkolna 23
    21-025 Niemce


  • 817561594
    817561728

Galeria zdjęć